درباره ما

 
باسمه تعالی این سایت با کمک اداره کل امور اجتماعی استانداری اصفهان ، دفتر مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان، کمیسیون مؤسسات مردم نهاد اتاق بازرگانی و پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور تشکیل گردیده است. تماس با ما:  1- مدیریت سایت :  مهندس علی فضیلتی  a.fazilati@gmail.com2-روابط عمومی: مجید یوسف پور  gmail.com@yousefpoor تلفن تماس: 32689000  031