آواي كودكان سميرم

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - سمیرم -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

عرضه خدمات سرویس حمل و نقل مدارس، استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا تبصره1: عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. تبصره 2: مشارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی. تبصره 3: اخذ و اعطای شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت. تبصره 4: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکها، و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
13 مشاهده
0 متقاضی