انجمن حمايت از بيماران خاص هلال شهرستان آران و بيدگل

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.کمک به بیماران صعب العلاج و کم کردن فشارهای مالی این افراد که برای درمان خود متحمل هزینه های هنگفت می شوند. پس از کسب مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
10 مشاهده
0 متقاضی