انجمن حمايت از بيماران داءالصدف ايرانيان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایتهای درمانی ، مالی و معنوی به بیماران مبتلا به داءالصدف ( پسوریازیس ، آرتریت پسوریاتیک ) : همکاری و همیاری با واحدهای آموزشی ، درمانی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی و سایر موسسات علمی و پژوهشی در جهت پیشگیری ، تشخیص ، درمان بیماران : ایجاد شعبات انجمن در سطح استان اصفهان و سایر استانها ب : روش اجرایی هدف : ازطریق کمکهای مردمی خیرین و افراد داوطلب 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
4 مشاهده
0 متقاضی