انجمن حمايت از بيماران كبدي و هپاتيتي اميد اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

درمان و ویزیت رایگان بیماران کبدی و هپاتیتی‌ بی‌بضاعت 2ـ تهیه پروتکل تشخیصی و درمانی با توجه به وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بیماران 3ـ ایجاد زمینه‌های پژوهشی برای پیشبرد اهداف درمانی 4ـ ایجاد زمینه مناسب برای همکاران بین گروه‌های علمی و صنایع دارویی 5ـ طرح پروپوزال‌های تحقیقاتی و اجرای پایان‌نامه‌های کارروزی ـ تخصصی و فوق‌تخصصی 6ـ ایجاد بخش بستری جهت بیماران کبدی و هپاتیتی به منظور بهبود کیفی و کمی خدمات پزشکی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی