انجمن حمايت از درمان و ساخت بيمارستان امام رضا ع شهرستان تيران و كرون

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - تیران و کرون -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فزایش اعتماد عموم و جلب مشارکت مردمی و خیرین و مسیولین در جهت احداث بیمارستان برگزاری جلسات مشترک و دادن مشورت و روان کاوی نظر ها در خصوص احداث بیمارستان بیان اشکالات و پیشنهادات در راستای امور ساخت بیمارستان امام رضا(ع) ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت در ساخت و احداث بیمارستان ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستان و هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه ساخت بیمارستان کمک به بخشهای درمانی و حمایت از بیماران محروم و بی بضاعت روش اجرای هدف: همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز های بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان انجمن ایجاد ارتباط با ارگان هاو بخش های دولتی و خصوصی و مسیولین در رابطه با احداث و ساخت بیمارستان امام رضا(ع) پیگیری به منظور بهره برداری ازحداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی و راهکار های قانونی به منظور تسریع در امور تبلیغات و اطلاع رسانی،برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم،خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای احداث ساختمان بیمارستان امام رضا (ع) ، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف انجمن . شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع طبق قوانین کشور برگزاری جشن های گلریزان،بازارچه های خیریه، حق عضویت، جمع آوری کمک های مردمی با اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه فعالیت 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی