انجمن حمايت از كودكان تحت درمان سمن بويان استان اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات کمک به تقویت روحیه و کاهش ناراحتی های روحی خانواده ها و کودکان تحت درمان در طول دوره ی درمان به منظورتسهیل مقابله با بیماری. تقویت نگرش صحیح نسبت به پیشگیری و ارتقاء اطلاعات عمومی جامعه نسبت به بهداشت فردی وسلامت روان. حمایت از استعدادها و مهارت های کودکان تحت درمان با امکان حضور در فعالیت های اجتماعی. ب: روش اجرای هدف: حضور مستمر در بیمارستان ها و مراکز مرتبط با کودک در جهت بازی, قصه گویی, اجرانمایش و عیادت از خانواده ایشان. برگزاری تولدهای ماهانه برای کودکان تحت درمان با حضور خانواده ایشان. برگزاری دوره های استعدادیابی, آموزش, علمی, فرهنگی برای کودکان تحت درمان. برگزاری اردوهای فصلی و جشن های مناسبتی برای خانواده های دارای کودک تحت درمان و یا عموم مردم. تولید و توزیع بروشور,جزوه,گاهنامه و کتاب متناسب با اهداف انجمن. ایجاد سایت انجمن و استفاده از تبلیغات مجازی و شهری. برگزاری دوره ها, همایش ها و کارگاه های آموزشی برای خانواده های دارای کودک تحت درمان و یا عموم مردم.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
4 مشاهده
0 متقاضی