انجمن خيريه بيماران نقص ايمني حضرت صديقه طاهره (س)

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت >
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

 

شرح کلیه فعالیت ها :

 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :

 

سایر خدمات :

 

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
14 مشاهده
0 متقاضی