انجمن خيريه حمايت از كودكان اتيسم اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات زیر به بیمارستان روانی مزمن و ذهنی و اختلالات رفتاری اتیسم 2) آموزش در سطح جامعه خانواده‌ و کودک (شامل آموزشهای عمومی و اختصاصی کودک، آموزش در مراکز خاص و عادی) با هماهنگی دستگاه‌های مربوط 3) تلاش در جهت ایجاد تسهیلات پیش گیری مشاوره، توان‌بخشی و درمانی با اخذ مجوز قانونی 4) تلاش در جهت ایجاد و تاسیس مراکز توان بخشی آموزشی و اشتغال (از طریق شرکتهای تعاونی و کارگاههای حمایت شده و فضاهای تفریحی) تحت نظر انجمن 5) ارتباط با مراکز دانشگاهی و انجمن‌های مشابه (داخل و خارج از کشور به منظور انجام تحقیقات و نشر و توسعه رشته‌های مرتبط با اتیسم) در جهت کمک به بیماران مبتلا 6) پیشنهاد اصلاح و تصویب قوانین لازم در حمایت از افراد مبتلا به اختلال اتیسم و احقاق حقوق آنان در مراکز ذیربط روش اجرای هدف ـ از طریق تاسیس مراکز اموزشی و توان بخشی برای کودک و مربی و آموزش خانواده و جامعه ـ چاپ و نشر مقاله و بروشور و کتاب ـ برگزاری همایش و سمینار و فراهم نمودن امکانات آموزشی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
5 مشاهده
0 متقاضی