بانوان الزهرا علي آباد مركزي

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام کلیه خدمات مربوط به بسته بندی و توزیع و فروش انواع مواد غذایی گوشتی، لبنی، سبزیجات، انواع حبوبات و خشکبار.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی