بانوان همسفر آفتاب انارك

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اجرای واحدهای تولیدی در زمینه‌های: 1. تولید و بسته بندی صنایع غذایی از جمله ادویجات، حبوبات، سبزی جات، صیفی جات و گیاهان دارویی 2 تولید البسه، پوشاک، کیف و کفش و سایر 3 تولید صنایع دستی از جمله فرش، گلیم، عروسک و غیره) اجرای طرحهای خدماتی در زمینه‌های: 1. خدمات گردشگری و توریستی و اقامتی 2. خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های فوق تبصره 1: در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
4 مشاهده
0 متقاضی