بنياد خيريه حمايت از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست دكتر سعيدي

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های اجتماعی را شامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: تاسیس خانه کودک و نوجوان، حمایت ا زکودکان بی سرپرست و بد سرپرست. تاسیس مراکز مشاوره ژنتیک، انجام فعالیتهای علمی و آموزشی در خصوص اهداف فوق الذکر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
25 مشاهده
0 متقاضی