بنياد خيريه نگهداري كودكان بي سرپرست حضرت علي اكبر نجف آباد

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

نگهداری و سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بقیه شرح ماده 7 اساسنامه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی