بنياد كريم اهل بيت حضرت معصومه اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اقدامات فرهنگي ، مذهبي ، عمراني واجتماعي در مناطق حاشيه نشين شهر اصفهان و مناطق محروم فريدن ، فريدونشهر ، جرقويه ، اردستان ، سميرم و ديگر مناطق استان از جمله ساختن خانه عالم ، ساختن مسجد و تعمير و کمک و مساعدت به فقرا و توزيع کتب بين علما و طلاب

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
27 مشاهده
0 متقاضی