جمعیت احیای سلامت روح و جسم (سروج) اصفهان

ارسال شده 10 ماه قبل

توضیحات خیریه

اهداف و فعالیتها: سروج چیست؟
واژۀ سروج تشکیل شده از حروف ابتدایی” سلامت روح و جسم ” میباشد. سروج یک راه و روش فرآیند مدار در درمان اعتیاد میباشد که ۱۲ سال از تجربۀ این روش میگذرد و افراد بسیاری با روش سروج از دام اعتیاد رها شده اند. سروج سه ضلع یک مثلث است. در مثلث هر سه ضلع به یکدیگر وصل بوده و در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. سلامت و روح و جسم نیزارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.یک مصرف کننده در اثر سالها سوء مصرف دچار تخریب روح وجسم گردیده که در فرآیند درمان با روش سروج به سوی سلامت روح وجسم حرکت میکند.
قوانین جلسات سروج :
۱. سروج جلساتی است تحقیقاتی که با راهنمایی نیروهای مافوق و با توکل به قدرت مطلق، تشکیل می گردد.
۲. شرط شرکت در جلسات، پذیرفتن اصول و قوانین آن و تمایل به رهایی از دام اعتیاد می باشد.
۳. هدف اصلی جلسات، تحقیقات علمی و کاربردی برای شناخت انسان، مواد مخدر و ارائه طریق به مصرف کننده و خانواده هایشان برای رهایی از اعتیاد می باشد.
۴. خط مشی بر اساس آموزش، پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد و نیز اصل، جاذبه است.
۵. در این جلسات به مصرف کننده خواهان رهایی از دام اعتیاد “مسافر” اطلاق می گردد که سفر خود را آغاز نموده است.
۶. واژه “همسفر” به کسی اطلاق می گردد که سابقه اعتیاد ندارد و برای تعالی اهداف جلسات تلاش می نماید.
۷. جلسات، نظری در مورد موضوعات خارج از اهداف تعیین شده ندارد.
۸. رشد معنوی پیرو رعایت اصول، قوانین و احترام به پیشکسوتان می باشد.
۹. منابع مالی جلسات سروج کمکهای اعضاء و حامیان آن می باشد.

آمار بازدید خیریه
10 ماه قبل
100 مشاهده
0 متقاضی