خدماتي بانوان زرين كار دهاقان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - دهاقان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

به کارگیری بانوان جویای کار به خصوص افراد متمایل به مشاغل خانگی که از نظر مالی در مضیقه هستند و مایل به کارکردن در منازل می‌باشند، شرکت کلیه خدماتی که مربوط به خانه‌داری می‌شود را تحت پوشش گرفته و تامین نیروی ا نسانی کلیه ارگانهای دولتی و غیردولتی به طور مثال سرویس مدارس، نیروی گلخانه‌ها، دکوراسیون منازل، اجرای کلیه امور آموزشی مرتبط با شرکت خدماتی، برگزاری کلیه اردوهای تفریحی ، ورزشی، گردشگری، علمی و آموزشی را پوشش می‌دهد و عدم کاریابی و معرفی نیروی کار به عنوان متقاضی کار از جمله موارد موضوع شرکت می‌باشد.( انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از ادارات و اتحادیه‌های مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.)

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
10 مشاهده
0 متقاضی