خيريه ابوالفضل العباس ع پيربكران

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تهیه جهیزیه جهت خانواده‌های بی بضاعت و کمک به امر ازدواج مسلمانان در حد قدرت موسسه و ایجاد مراکز درمانی و خدمات دینی و کمک به حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله با همکاری ارگانهای مربوطه و بالا بردن صلح و فرهنگ اسلامی از طریق تبلیغات و تشکیل جلسات ذیل زیر نظر روحانی آگاه، و وصیت افراد ثلث و اترک آنان که طبق ضوابط قانونی تملک به صرف امور فوق بر رساند و کمک به افراد محدود جامعه و بی سرپرستان و ایجاد کلیه کارهای خیر و عام و عام المنفعه و پیشرفت اهداف اسلامی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی