خيريه الغدير رهروان ولايت اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک رساني به افراد نيازمند و مستمند از لحاظ پوشاک، خوراک، درمان ، تحصيل و جمع آوري جهيزيه معرفي افراد نيازمند به خيرين و جمع آوري کمک از طريق خيرين و متدينين

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی