خيريه امام حسن مجتبي ع روستاي دوتو

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - تیران و کرون -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ایجاد شغل جهت نیازمندان 2. کمک به افراد نیازمند جهت ازدواج و جذب کمک‌های مردمی 3. خدمات رسانی در مورد مسائل فرهنگی اجتماعی و بهداشتی خانواده‌ها 4. خدمات دهی به منظور مسائل درمانی نیازمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی