خيريه امام حسين جي

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک بلاعوض به ایتام سالمندان از کار افتاده و خانواده‌های بی سرپرست و کم بضاعت و دادن کمک هزینه ازدواج به جوانان در آستانه ازدواج (دختر و پسر) خانواده‌های تحت پوشش سیاست گذاری بهداشتی پزشکی درمانی و اسکان استفاده از مشارکت‌های مردمی در جهت تحقق بخشیدن به اهداف فوق و ساخت و احداث واحدهای مسکونی جهت استفاده خانواده‌های مستمند و آبرودار و سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف جهت کسب درآمد و مصرف در اهداف فوق ذکر و گرفتن اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت اهداف فوق در مجموع هرگونه کمک به موارد فوق بلاعوض می‌باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی