خيريه امام رضا ع شهرستان اردستان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

پرداخت وامهای ضروری و اضطراری 2. کمک به مستمندان و تامین جهیزیه دختران 3. ایجاد تسهیلات در امر ازدواج جوانان 4. اعمال کمک و مساعدت در امور درمانی و معالجات بیماران خاص در حد مقدورات موسسه 5. کمک به افزایش مصونیت و ایمان در زندگی انسانها 6. فراهم نمودن شرایط مناسب خدمات به مردم و برای اعضاء جمع‌‌آوری کمکهای مالی اعم از نقدی و غیر‌نقدی از افراد خیر و هزینه کردن آن در جهت اهداف مذکور 8. تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های اجتماعی و بوجود آوردن مناسبات سالم بین اعضای خانواده‌ها.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
12 مشاهده
0 متقاضی