خيريه حضرت ابوالفضل سين برخوار

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فعالیت خیریه در راستای خدمات رسانی به فقرا ونیازمندان حقیقی جامعه وهمچنین کمک به پیشبرد اهداف مذهبی فرهنگی و خدماتی میباشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی