خيريه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام حسن آباد تنگ بيدكان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان و مریضان سرطانی و فقرا، کمک به یتیمان و بی‌سرپرستان و افراد بی‌بضاعت و فراهم‌نمودن شرایط ازدواج برای فرزندانشان، کمک به افراد کم‌توان جسمی و ذهنی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
8 مشاهده
0 متقاضی