خيريه حضرت زهرا س ميدان مهديه كربكند

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایت مادی و معنوی کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و سالمندان و فراهم نمودن زمینه تحصیل، اشتغال، ازدواج، خانه‌دار شدن، درمان و بصورت کلی کمک به افراد بی‌بضاعت و انجام فعالیت‌های مدد‌کاری جهت ایجاد محیط سالم در خانواده از قبیل: حمایت مادی و معنوی در راه‌اندازی دفتر مشاوره خانواده و تشکیل جلسات آموزشی در رابطه با مسائل فرهنگی اجتماعی اخلاقی مذهبی 2. حمایت در تاسیس، تعمیر و یا تکمیل کتابخانه عمومی، دار‌القرآن، درمانگاه خیریه 3. همکاری با دیگر مراکز دولتی و غیر دولتی قانونی و موسسه‌های خیریه فعال جهت رشد و پیشبرد اهداف موسسه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی