خيريه حضرت صاحب الزمان عج خيام

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تعزیم شعائر اسلامی و مذهبی در جهت اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) و کمک به افراد مستمند و تهیه جهیزیه و وام دانشجویی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
5 مشاهده
0 متقاضی