خيريه حضرت عباس ع شمال اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 احداث مسجد و تکایا و ابنیه فرهنگی آموزشی بهداشتی و درمانی جهت بهره ‌برداری عموم و کمک به برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای اهداف خیریه از جمله بهداشتی و درمانی شناسایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و انجام هرگونه امور خیر خواهانه در حمایت از مستمندان ب: روش اجرای اهداف: 1. کمکها و حمایت مالی هیئت امنا در تحقق اهداف انجمن دریافت هدایا و اعانه از اشخاص حقیقی و حقوقی 2. تامین وجوه حاصله از وقف و حبس متعلق به موسسه 3. صرف وجوه حاصله در چهارچوب اهداف موسسه استفاده از هدایا و کمکهای داوطلبین کلیه اهداف و شیوه‌های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد بود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
5 مشاهده
0 متقاضی