خيريه حمايت از بيماران پروانه اي نقش جهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک رسانی از طریق تأمین پوشاک مواد غذایی هزینه درمان بیماران پروانه‌ای ب: روش اجرای هدف ازطریق چندین معتمد و واریز وجه نقدی ازطرف افرادی که استطاعت مالی دارند برگزاری جشن‌ها مراسمات مذهبی همایش‌ها کنفرانس‌ها در راستای اهداف جمعیت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی