خيريه ريحانه النبي س علويجه

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تشویق و ترغیب مردم در مشارکت و کمک در جهت تهیه جهیزیه برای دختران خانواده‌های نیازمند بقیه شرح ماده 9 اساسنامه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی