خيريه شافع قيامت امام حسين ع

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک و مساعدت به افراد بی‌بضاعت و فاقد سرمایه، کمک و مساعدت به افراد بی‌بضاعت به منظور ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه و کمک و مساعدت به افراد بی‌بضاعت جهت درمان و کمک و مساعدت به افراد بی‌بضاعت جهت ادامه تحصیل و همچنین ساختمان حسینیه و ساخت محراب مساجد به نام مبارک امام حسین (ع) و برگزاری مراسمهای دهه فاطمیه و دهه محرم بخصوص تاسوعا و عاشورا و غیره.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی