خيريه شاهزاده باب الحوائج علي اصغر ع كاشان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

امورخیریه و نیکوکاری و فرهنگی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی