خيريه صاحب الزمان عج فيل آبادي ها

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسایی و تحت پوشش قراردادن کلیه فیل آبادی‌ ها نیازمند به تشخیص هیئت امناء ب)کمک به امور ازدواج جوانان خانوارهای تحت پوشش و نیازمند ج)کمک به بیماران خاص و صعب العلاج خانواده‌های تحت پوشش د) برپائی جشن و سرور و اعیاد مذهبی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
6 مشاهده
0 متقاضی