خيريه فرهنگي تربيتي شميم باران

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایت و نگهداری از دختران بی‌سرپرست از ابعاد متفاوت تربیتی، اقتصادی، اجتماعی و … تا مرز استقلال، آشنا ساختن مردم با خیریه و مشارکت داشتن با ایشان، راه‌اندازی کار تولیدی جهت ممر دائمی فرزندان، جذب سفارشات تاج گل بعنوان منبع درآمد مجموعه، حمایت از افراد تحت پوشش و مستقر در سطح شهر از ابعاد مختلف با معرفی سازمان یا خیرین. ب. روش اجرای هدف: تهیه اماکنی در سطح شهر برای رسیدن به اهداف موردنظر.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی