خيريه كريمه اهل بيت س چادگان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فریدن -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حفظ، تأمین و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از کلیه امکانات معنوی و دولتی و مردمی، جذب و دریافت کمک های مردمی و هدایت افراد خیر در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامی نیازمندان جامعه و کمک به حل مشکلات شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان و افزایش ارتقای نظارت بر امر بهداشت و سلامت با همکاری و مشارکت خیرین محترم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی