خيريه مهندسي سيدالشهدا ع دانشگاه صنعتي اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 هدف محوري خيريه مهندسي، به کارگيري و سازمان‌دهي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي مادي و معنوي خيّرين در جهت همرساني نيازهاي اساسي مناطق مختلف کشور و پتانسيل‌هاي علمي، فني و مهندسي دانشگاهيان شامل استادان، دانشجويان، پژوهشگران، کارشناسان و کارمندان دانشگاه‌ها 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
12 مشاهده
0 متقاضی