خیریه حضرت صدیقه طاهره ( سلام الله علیها ) حسینیه نورباران اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی و تامین احتیاجات نیازمندان و تامین آینده فرزندان این خانواده‌ها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی