خیریه صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) جرقویه اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
22 مشاهده
0 متقاضی