خیریه فرهنگی دارالمهدی (عجل الله فرجه) و القرآن الحکیم اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مذهبی، هنری ورزشی >
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
17 مشاهده
0 متقاضی