خیریه محبان امام رضا (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 بسط و گسترش فرهنگ تشیع، تدوین و ارائه الگوی عملی زندگی اهل بیت (ع)

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
21 مشاهده
0 متقاضی