درمانگاه خیریه بیماران خاص شهرستان گلپایگان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - گلپایگان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ساخت و تجهيز و بازسازي و توسعه بيمارستان درمانگاه ۳- هماهنگي خيرين براي مشارکت در توسعه سلامت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی