شبکه پژوهش و فناوری اصفهان

ارسال شده 2 سال قبل
اکنون درخواست کنید
 • مرجع صدور مجوز
  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 • وضعیت فعالیت
  فعال اطلاعاتی در دسترس نیست
 • ارم موسسه
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ صدور مجوز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت اصلی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • سایر خدمات مرکز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • محدوده فعالیت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شماره ثبت سمن
  1685
 • شرح کلیه فعالیت ها
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت فعالیت ها و اهداف
  "اهداف شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان : توسعه حمایتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از واحدهای پژوهشگر و فناور ایجاد ارتباط و تعامل بین واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر تحقیقاتی و پژوهشی برای آنها ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشگر و فناور"
 • نام مدیریت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شناسه ملی
  10260195021
 • تاریخ تاسیس
  1384/03/05
 • تاریخ ثبت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شماره جواز
  اطلاعاتی در دسترس نیست

 • پل های ارتـــــباطی

 • آدرس
  بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد ۲۲۹
 • تلفن
  ۳۳۸۶۵۳۵۵
 • وب سایت
  http://irtnportal.org
 • فکس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • کدپستی
  8310684156
 • پست الکترونیکی ( ایمیل)
  info@irtnportal.org
 • موبایل
  اطلاعاتی در دسترس نیست

شرح موسسه