غير انتفاعي خانه نوباوگان و كودكان آيت اله ميرزاي نائيني

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نائین -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مراقبت و پرورش و حمایت معنوی ، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی نوباوگان و کودکان به صورت روزانه و یا شبانه روزی، منظور از مراقبت و پرورش مجموعه فعالیتهای حرفه ای در زمینه صیانت از حقوق و کرامت و منافع نوباوگان و کودکان و فراهم نمودن سلامت جسمی، اجتماعی و روانی و شرایط رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و خودکفائی آنان است. ب) این مهم از طریق اجتناب از اقامت دراز مدت در خانه نوباوگان و کودکان و انتقال موقت یا دائم و با نظارت حرفه ای به دامان خانواده انجام می رسد. ج) در صورت توانایی و کمکهای مردمی ایجاد بیمارستان، مدرسه، مسجد حسینیه بنا بر نیاز جامعه د) تعمیر و مرمت منزل افرادی که قدرت مالی ندارند. ذ) اعطاء وام بدون کارمزد به نیازمندان آبرومند. س) اعطای وام به محصلین، دانشجویان نیازمند که پس از تکمیل تحصیل مسترد نمایند. ش) تأسیس کتابخانه، چاپ کتابهای علمی و دینی و امور فرهنگی و تبلیغی در راه اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. ص) نگهداری کودکان یتیم و بی سرپرست و بد سرپرست که از طریق سازمان بهزیستی به خانه معرفی می شوند. ض)کمکهای مادی و معنوی و تأمین معاش روز مره ی آنان. ط) بررسی رفتار های عاطفی و روانی فرزندان با نظر روان پزشک. ظ)ارتباط مستمر با خانواده های فرزندان که صلاحیت تماس و ارتباط را با فرزندان دارند. روش های اجرایی اهداف : برقراری ارتباط با مسئولین امور اجتماعی. برقراری ارتباط با مسئولین بهداشتی و درمانی به منظور حفظ سلامت روحی و روانی. آموزش مربیان به منظور ارتقاء کمی و کیفی کار آنان. ارتباط تنگاتنگ با اداره بهزیستی و همکاری مجدانه با عوامل اداره درباره ی انجام امور خانه. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی