فرهنگي قرآن و عترت آل طه افوس فريدن

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فریدن -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزش قرآن کریم (روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت ترتیل و تحقیق، حفظ، ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب) ب) آموزش قرآن صاعد (دعا شناسی، مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه) ج) آموزش نغمات (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی) د) آموزش احکام (احکام عمومی، احکام جوانان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی) امور فرهنگی: الف) برگزاری محافل، مجامع و همایش های قرآنی، جشواره های ایات، نمایشگاه های کتاب و محصولات قرآنی ب) اجرای تواشیح، همخوانی، ابتهال، سرودهای قرآنی، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی ج) برگزاری سخنرانی های مذهبی د) تولید، توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی. موسسه پس از اخذ مجوز های فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذی ربط و رعایت ضوابط هیات رسیدگی مجاز به انجام فعالیت های مزبور می باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی