فرهنگي قرآن و عترت البيان لنجان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزش قرآن کریم (روان‌خوانی و فصیح خوانی و قرائت و ترتیل و تحقیق و حفظ و ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب) ب‌ـ آموزش قرائت صاعد (دعا شناسی و مناجات و ابتهال و صحیفه سجادیه) ج‌ـ آموزش نغمات (همخوانی و تواشیح و اذان و مدیحه سرائی و مرثیه سرائی) د‌ـ آموزش احکام (احکام عمومی و احکام نوجوانان و جوانان و بانوان و احکام اقتصادی 2‌ـ امور فرهنگی (تبلیغ و ترویج) الف‌ـ برگزاری محافل و مجامع همایش‌های قرآنی و جشنواره‌های آیات و نمایشگاه‌های کتاب و محصولات قرآنی اجرای تواشیح و همخوانی و ابتهال و سرودهای قرآنی و مدیحه سرایی و مرثیه سرایی. ج‌‌ـ برگزاری سخنرانی‌های مذهبی د‌ـ تولید و توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی. انجام موضوع موسسه با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری ا سلامی ایران امکانپذیر می‌باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی