فرهنگي قرآن و عترت انوار المهدي شهرستان آران و بيدگل

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

برگزاری دوره های آموزشی عمومی قرآن کریم برای آحاد جامعه – برگزاری نشست ها، محافل و جشنواره های قرآنی.(با اخذمجوز لازم)- برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و قرآنی از طریق مبادله خدمات و کالاهای علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآنی – عرضه محصولات فرهنگی، قرآنی متناسب با فعالیت ها و اهداف موسسه.(بااخذ مجوز لازم)- تلاش به منظور تامین بودجه موسسه از طریق درآمد های ناشی از فعالیت های موسسه و نیز از طریق جلب کمکها و هدایای دولتی و مردمی، دریافت وام یا موقوفه ها.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی