فرهنگي قرآن و عترت تسنيم نور ولايت

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزش قرآن کریم)، روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت ترتیل و تحقیق، زبان قرآن مقدماتی، حفظ و ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب. ب) (آموزش قرآن صاعد)، دعا شناسی، مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه. ج) (آموزش نغمات)، همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی. د) (آموزش احکام) احکام عمومی، احکام نوجوانان، جوانان، بانوان، احکام و اقتصادی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی