فرهنگي قرآن و عترت روح الامين وحي نوش آباد

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

موزش قرآن کریم (روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت ترتیل و تحقیق، حفظ، ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب) ب)آموزش قرآن صاعد (دعاشناسی، مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه) ج)آموزش نغمات (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی)د)آموزش احکام (احکام عمومی، احکام نوجوانان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی) موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت های خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیت های مزبور می باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی