فرهنگي قرآن و عترت شمس الضحي اردستان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزش قرآن کریم (روانخوانی، فصیح خوانی، قرائت ترتیل و تحقیق، حفظ ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب) ب) آموزش قرآن صاعد (دعاشناسی، مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه) ج) آموزش نغما (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی) د) آموزش احکام (احکام عمومی، احکام نوجوانان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی) «موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
16 مشاهده
0 متقاضی