فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تحقیق کاربردی در امور علوم و معارف قرآنی و سیره معصومین علیه السلام تالیف تدوین کتاب و مقاله در حوزه قرآن و عترت برگزاری نشستهای تخصصی همایش علمی تحقیقی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی