فرهنگي قرآن و عترت مجمع خيرين قرآني مناطق محروم و روستايي استان اصفهان

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تبلیغ و گسترش فرهنگ قرآنی و علوم اهل بیت از طریق جذب کمک های مردمی و دولتی 2) حمایت و پشتیبانی مالی، حقوقی، اجتماعی و علمی از مراکز و نهادهای فرهنگی قرآنی غیر دولتی و فعالیت های آنها 3) راه اندازی و پشتیبانی از هر گونه فعالیتی که در جهت احیاء و ارتقاء فرهنگ قرآنی و گسترش مذهب حقه جعفری 4) تحکیم و اشاعه مبانی دینی و ارزش های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نظایر آنها لازم باشد. 5) تشکیل مجمع خیرین قرآنی و اجرای برنامه های مختلف در این خصوص 6) انجام کلیه فعالیت های متداول موسسات نیکوکاری و سایر اقدامات لازم 7) برگزاری مراسمات و جشن های گلریزان و سایر فعالیت های دیگر با هدف جذب کمک های مردمی 8) برنامه ریزی و اقدام برای هر گونه فعالیت عام المنفعه و خداپسندانه 9) هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی به منظور تقویت بنیه مالی و نیل به اهداف موسسه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی