فرهنگي قرآن و عترت مرصاد

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فریدونشهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

برقراري ارتباط با مراکز فرهنگي و قرآني از طريق مبادله خدمات و کالاهاي علمي، آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم و معارف قرآني

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
12 مشاهده
0 متقاضی